Huisregels van hondenschool Aviva. 

Om alles goed te laten verlopen zijn er een aantal regels op de hondenschool. 
We verzoeken u  vriendelijk deze regels door te lezen en in acht te nemen. Alvast bedankt!

 

- U dient minimaal 5 minuten voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn, zodat u, indien nodig, de hond nog kunt uitlaten. De hond dient bij het betreden van het cursusterrein zijn/haar behoefte niet meer te doen! Mocht er onverhoopt toch een ongelukje gebeuren, ruim dit dan onmiddellijk op! Zorg ervoor dat uw hond niet overal tegen aan plast, (dit geldt voor het gehele terrein). Mocht uw hond toch ergens tegenaan plassen meldt het bij de instructeur en spray het plekje even schoon met de daarvoor bestemde schoonmaakfles. De ontlasting buiten het terrein dient ook opgeruimd te worden en in de daarvoor bestemde groene container ( staat bij de grote opslag container) te  worden gegooid.
HONDEN DIENEN AAN DE WEG TE WORDEN UITGELATEN. NIET OP HET TERREIN ZELF
- als er binnen wordt getraind mag er niet op het tapijt of tegen materialen worden geplast. Gebeurt dit wel kost dit u 0,50 cent. Hiervoor staat een pot op tafel. ( uitgezonderd de puppylessen)
- Zieke honden met bijv. diarree, kennelhoest etc. of loopse honden moeten vooraf worden gemeld. Samen met de instructeur wordt bekeken of u aan de les mag deelnemen.
- Wij maken GEEN gebruik van werpkettingen, rammel dingen, slip- stroom- prik- en wurgbanden of flexilijnen. Uitsluitend een gewone halsband, halti of tuig zijn toegestaan en een gewone lijn

- Honden mogen niet spelen of in contact met elkaar komen tijdens de les. Dit geldt ook voor de theorielessen.
- Betaling kan op 2 manieren. Contant tijdens de eerste les of overmaken vóór de eerste les op het rekeningnummer.  Is er niet betaald? Dan kunt u niet deelnemen aan de cursus.
- Indien u verhinderd bent, dient u zich af te melden bij uw instructeur.
- Als u 24 uur van te voren afmeldt mag de les worden ingehaald, meldt u later af wordt de les in rekening gebracht. 
- Als u na inschrijving toch niet deelneemt aan de cursus is er geen reden tot restitutie van de cursus gelden.
-inschrijving verplicht tot betaling voor cursus/workshop of nevenactiviteit
- Als u na inschrijving toch niet deelneemt aan  een workshop of neven activiteit is er een terugbetalingsregeling. Deze kunt u vinden in de algemene voorwaarden.
- honden blijven aangelijnd op het gehele terrein tenzij de instructeur anders besluit.
- Auto’s dienen tegenover de loods op het stuk steenpuin te worden geparkeerd. De blauwe bus staat als eerste. Alle auto’s kunnen daar voorbij worden geparkeerd.
- Als we eenmaal begonnen zijn met de les is het niet meer mogelijk om later binnen te komen. Dit zorgt voor onrust in de groepen. Ben je te laat? Helaas dan gaat de les voor u over.
- Met gegronde redenen mogen wij u ten alle tijden de toegang tot de hondenschool ontzeggen, zonder restitutie van de cursusgelden.